mijn eigen logo, raimoncoding

Bedrijf, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

info@raimoncoding.nl

Persoonsgegevens die we verwerken

Bedrijf verwerkt geen persoonsgegevens omdat er op onze site geen persoonsgegevens kunnen worden achtergelaten. We gebruiken ook geen plug-ins voor sociale media.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@raimoncoding.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op welke basis wij persoonsgegevens verwerken

- Bedrijf verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Bedrijf analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op uw voorkeuren.

- Bedrijf volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bedrijf doet zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten nemen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker van raimoncoding) tussen zit. raimoncoding gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

https://heapanalytics.com/

https://www.consentmanager.net/

Persoonlijke gegevens delen met derden

Bedrijf verstrekt alleen aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering n van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die we gebruiken

Bedrijf gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Bedrijf gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren . Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Aan bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Jij kan zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een toelichting, zie:

https://veiliginternetten.nl/cookies/

 

Cookies worden op deze website ook door derden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Hieronder vindt u een overzicht:

Cookie: Heap Analytics.

Naam: Heap Analytics.

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet.

Cookie: ConsentManager.

Naam: ConsentManager.

Functie : Aanbieder van pop-upvenster voor cookies.

Gegevens bekijken, aanpassen of verwijderen.

U heeft recht op inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Als u wilt gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@raimoncoding.com.

Om er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Bedrijf zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Bedrijf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

Bedrijf neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik te voorkomen , verlies , onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@raimoncoding.nl